Liepos 2 dieną Vilniaus regiono pasauliečiai pranciškonai ėjo Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią. Maldą vedė Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija, kartu meldėsi Vilniaus Šv. Mikalojaus brolijos sesės ir broliai. Tradiciškai Vilniaus regiono brolija šį Kryžiaus kelią eina pirmaisiais gegužės-rugsėjo mėn. penktadieniais. Kryžiaus kelio pradžia – 15 val. nuo Švč. M. Marijos Sopulingosios koplyčios, šv. Mišios – 19 val. Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.

Liepos 3 dieną Telšių regiono pasauliečiai pranciškonai tradiciškai rinkosi į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus: kartu šventė Eucharistiją, bendrystėje išgyveno Kristaus Kančios apmąstymą eidami Kalvarijos Kalnus, dalijosi bendra agape ir džiaugsmu. Šią gražią tradiciją susitikti pirmąjį didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų šeštadienį Telšių regiono taryba pradėjo 2009 metais.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija