2021 m. balandžio 5-11 dienomis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinės tarybos organizavo Gailestingumo savaitės akciją „Eik ir atstatyk mano namus“, skirtą paremti Kroatijos Pranciškoniškajai šeimai, nukentėjusiai nuo 2020 m. gruodį centrinėje šalies dalyje įvykusio 6.3 balo stiprumo žemės drebėjimo.

Didžiulio solidarumo ir brolystės dėka Gailestingumo savaitės akcijos metu iš viso buvo surinkta 6645 Eur suma, kuri balandžio 14 dieną pervesta į Kroatijos OFS nacionalinės brolijos sąskaitą.

„Nėra tokių žodžių, kuriais galėtume išreikšti savo dėkingumą už jūsų auką, o ypač už brolišką artumą šioje situacijoje. Esame išties palaiminti turėdami tokius brolius ir seses, kaip Pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Mes taip pat jaučiame, kad esate mums labai artimi, kai dalijamės savo tikėjimo ir gyvenimo patirtimi, kuri padeda augti širdžių vienybėje ir giliai suprasti vienas kitą. Čia, Kroatijoje, situacija nėra lengva, bet visų šių iššūkių akivaizdoje mus stiprina ir drąsina žinojimas, kad nesame vieni“, – Kroatijos OFS nacionalinės brolijos vardu dėkojo koordinacinės komandos narė Danijela Rebac OFS.

Iš visos širdies dėkojame visiems, kurie iškeitėte „akmenis“ į palaiminimus ir taip dosniai aukojote – OFS regioninėms ir vietinėms brolijoms, pavieniams pasauliečiams pranciškonams, dvasiniams asistentams, brolių ir seserų vienuolijoms, Jaupra nariams. Ačiū, kad prisijungėte prie misijos, kuri per šv. Pranciškų patikėta visai Pranciškoniškajai šeimai. Teatlygina Viešpats jums savo nesuskaičiuojamais palaiminimais!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija