2021 m. balandžio 10 d., Gailestingumo savaitės šeštadienį, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolija kviečia Pranciškoniškąją šeimą kartu nuotoliniu būdu švęsti Dievo Gailestingumą. Šių metų šventės tema: „Nusiraminkite, tai aš, nebijokite!“ (Mt 14, 22).

Šventės programa:
10 val. Švč. Mergelės Marijos 7 džiaugsmų rožinio malda
11 val. Konferencija ,,Dievo gailestingumo paveikslas: Jėzus Kristus – Aukščiausiasis kunigas“ (pranešėjas br. kun. Marekas Dettlaff Conv)
Konferencijos metu rekomenduojame turėti prieš akis Dievo gailestingumo paveikslėlį ir būti naujai perskaičius apaštalo Pauliaus laišką žydams.
12 val. šv. Mišios (aukos Vilniaus regiono dvasinis asistentas br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM)
Šv. Mišios vyks nuotoliniu būdu visų dalyvaujančių brolių ir sesių intencijomis.

Informacija dėl registracijos:
Prašome brolijų ministrų iki balandžio 7 d. atsiųsti dalyvių sąrašus (vardas, pavardė, el. paštas, brolija) Vilniaus regiono ministrei (romras@gmail.com; +370 614 26887). Kviečiami dalyvauti ir visi dvasiniai asistentai. Balandžio 8 d. dalyviai gaus Zoom nuorodą, kuria balandžio 10 d., nuo 9.30 val., galės jungtis į nuotolinę šventę.

Vilniaus regiono tarybos informacija