Socialinė iniciatyva „Well4Africa“ dalijasi džiaugsminga žinia su viltimi, kad tai bus gražus pranciškoniškos dvasios liudijimas visam Ordinui.

2020 metų pradžioje Kanados OFS nacionalinės brolijos JPIC komanda nusprendė padėti broliams bei sesėms Afrikoje ir prisijungti prie CIOFS iniciatyvos, kuriai vadovauja Lietuvos nacionalinė brolija. Kanados pasauliečiai pranciškonai, net ir susidurdami su pasaulio ekonomiką, sveikatos sistemą ir asmens laisvę sujaukusios Covid-19 pandemijos iššūkiais, sugebėjo organizuoti lėšų šiai socialinei iniciatyvai rinkimą, pranokusį bet kokius lūkesčius. Akcija buvo skirta paremti konkrečiam Mutemvos vandens projektui raupsuotuojų globos centre Zimbabvėje.

Lėšų rinkimo akcija baigėsi lapkričio 30-ąją, surinkus 20 740 CAD sumą. 2021 m. sausio 4 d. „Well4Africa“ sulaukė 12 822,67 EUR aukos būsimiems gręžiniams. Viešpats telaimina visus mūsų brolius ir seseris Kanadoje, atlygindamas už jų nuostabų dosnumą!

Kanados OFS brolijos JPIC komandos naujienlaiškis anglų kalba.

Socialinės akcijos „Well4Africa“ informacija