Iki advento pradžios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas rinko lėšas CIOFS Prezidiumo paskelbtai akcijai, skirtai paremti nuo sprogimo nukentėjusiems Beiruto pasauliečiams pranciškonams. Iki lapkričio 29 dienos iš viso surinkta 1850 Eur suma, kuri Beiruto OFS brolijai jau pervesta per CIOFS Sekretoriatą.

Rugpjūčio 4-ąją, 18.08 val., Beiruto uoste įvyko pražūtingas 2700 tonų amonio nitrato sprogimas, atnešęs 200 mirčių, 7000 sužeidimų ir viską sunaikinęs 10 kilometrų spinduliu. Net trijų šimtų tūkstančių Beiruto gyventojų namai buvo sugriauti arba visiškai sunaikinti. CIOFS Prezidiumas pakvietė visus Ordino narius dalyvauti solidarumo ir brolystės akcijoje bei padėti savo broliams ir sesėms, iš kurių buvo atimta viena svarbiausių šeimos gėrybių – namai. Pirminiais paskaičiavimais padengti OFS narių patirtus nuostolius kainuos mažiausiai 70 tūkst. eurų.

Viešpats teatlygina už dosnią širdį visiems prisidėjusiems!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija