Roma, 2020 m. lapkričio 17 d.

Šv. Elžbietos Vengrės šventė

Mano brangūs broliai ir seserys visame pasaulyje!

Viešpats tesuteikia jums savo ramybę!

 

Jau kreipiausi į jus kovo mėnesį, kai supratome, kad ši pasaulinė pandemija smarkiai paveiks mūsų gyvenimą ir susidursime galbūt su pačiais didžiausiais iššūkiais, kokius tik kada nors esame patyrę. Mūsų gyvenimas keitėsi diena iš dienos. Per daug nežinojome, ko galima tikėtis. Manėme, kad Dievas pandemija nebaustų žmonijos, tačiau nežinomybė dėl Dievo valios buvo didžiulė.

Aišku, vis dar iki galo nėra aiški šios keistos situacijos, kurią turime išgyventi, pabaiga, bet esame tikri, kad Dievas mūsų niekada neapleis. Nors gyvenimas nėra lengvas, mes galime jausti Dievo meilę. Žinome, kad net ir negalėdami nuolat džiaugtis asmeniniais susitikimais vienas su kitu, visada galime būti asmeniniame santykyje su Dievu. Malda užėmė dar reikšmingesnę mūsų gyvenimo vietą. Būtent todėl CIOFS Prezidiumo vardu aš jus visus raginu prisijungti prie šios maldos dienos, kuri mus dar labiau suartins, patvirtins maldos jėgą ir kontempliatyvųjį mūsų gyvenimo aspektą.

Todėl aš skelbiu 2020 m. lapkričio 29-ąją pasauline Pasauliečių pranciškonų ordino ir Pranciškoniškojo jaunimo maldos diena, kad naujai pradėtume pirmąją bažnytinių metų dieną – pirmąjį advento sekmadienį ir visų Serafiškosios šeimos šventųjų šventę – prašydami pranciškonų šventųjų užtarimo. Kviečiu visus ir kiekvieną pranciškoną, brolį ir seserį, taip pat Jaupra narius tądien jungtis į Serafiškojo rožinio (Pranciškoniško vainiko) maldą.

Maldos diena prasidės lapkričio 28 d., šeštadienį, 18.00 val. CET (Centrinės Europos laiku) ir baigsis lapkričio 29 d., sekmadienį, 18.00 val. CET (t.y. 19.00 val. Lietuvos laiku). Prašome sekti CIOFS interneto puslapį ir Facebook paskyrą, kur pranešime daugiau detalių.

Nors girdime naujienas ir prognozes, kad artimiausiomis savaitėmis pasaulis gali pasiekti pandemijos piką, vis dėlto turime likti kantrūs ir tvirti. Diena po dienos, savaitė po savaitės artėja tas laikas, kai turime viltį vėl asmeniškai sutikti vienas kitą. Melskime laikų Viešpatį, kad duotų mums „teisingą tikėjimą, gryną viltį, tobulą meilę, išmintį ir pažinimą“ (plg. šv. Pranciškaus malda prie Nukryžiuotojo), kad šiuos laikus galėtume išgyventi pagal jo norą.

Prašau, kad perskaitęs šį laišką persiųstų jį toliau, kad kiekvienas brolis ir sesė sužinotų apie šią dieną ir galėtų prisijungti. Melsdamas mūsų Serafiškojo Tėvo šventojo Pranciškaus ir visų Pranciškoniškosios šeimos šventųjų užtarimo, siunčiu jums nuoširdžiausius savo linkėjimus.

 

Jūsų mažesnysis brolis

Tibor Kauser

CIOFS generalinis ministras