Tęsiasi CIOFS Prezidiumo paskelbta lėšų rinkimo akcija, skirta paremti nuo rugpjūčio 4-ąją įvykusio sprogimo nukentėjusiems Beiruto pasauliečiams pranciškonams. Pirminiais paskaičiavimais padengti nuostolius kainuos mažiausiai 70 tūkst. eurų. Prezidiumas kviečia visus Ordino narius dalyvauti solidarumo ir brolystės akcijoje bei padėti savo broliams ir sesėms, iš kurių buvo atimta viena svarbiausių šeimos gėrybių – namai.

Iki spalio pabaigos surinktą 905 Eur sumą jau pervedėme į CIOFS sąskaitą. Visas surinktas lėšas Libano OFS nacionalinei brolijai CIOFS Sekretoriatas perves dar vienu pavedimu gruodžio pabaigoje. Savo auką galite pervesti iki lapkričio 29 dienos (Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas, sąskaitos nr. LT287044060003604017; mokėjimo paskirtis – auka Beiruto OFS brolijai). Ačiū už jūsų dosnumą!

 

Brangieji,

Esu tikras, kad žinote apie didelę politinę ir ekonominę krizę Libane, parklupdžiusią visą šalį. Šią tragišką situaciją dar labiau pablogino rugpjūčio 4-ąją, 18.08 val., Beiruto uoste įvykęs pražūtingas 2700 tonų amonio nitrato sprogimas, atnešęs 200 mirčių, 7000 sužeidimų ir viską sunaikinęs 10 kilometrų spinduliu. Kompetentingi vertintojai sako, kad net trijų šimtų tūkstančių Beiruto gyventojų namai buvo sugriauti arba visiškai sunaikinti.

Broliško solidarumo ženklan kviečiame jus apvarstyti galimybę paaukoti, kad mūsų broliai ir sesės galėtų atstatyti savo namus, atgauti ramybę ir saugumą, kuriuos žmogui gali užtikrinti tik namai. Pirminiais paskaičiavimais atstatyti kenčiančių šeimų (kurių vardų iš pagarbos jų privatumui neskelbiame) patirtus nuostolius gali kainuoti mažiausiai 70 tūkstančių eurų.

Būdami įsitikinę, kad Ordino nariai pasirengę dalyvauti šioje solidarumo ir brolystės akcijoje bei padėti savo broliams ir sesėms, iš kurių buvo atimta viena svarbiausių šeimos gėrybių – namai, CIOFS Prezidiumas inicijuoja lėšų rinkimą, pasižadėdamas jį koordinuoti bei tinkamai panaudoti surinktas lėšas. Parama nukentėjusiems bus perduota per Libano OFS Nacionalinę tarybą. Ši lėšų rinkimo akcija turi įtraukti visus OFS narius nacionaliniame, regioniniame ir vietiniame lygmenyje, kviečiant dalyvauti su įprastu dosnumu, kuris jau ne kartą panašiose situacijose buvo įrodytas.

Jau dabar dėkojame jums savo brolių ir sesių vardu. Jūsų dosnumo dėka bus palengvintas jų skausmas, o jie patys dar labiau pasijaus didelės pasaulinės OFS šeimos dalimi. Sveikinu jus mūsų tėvo šventojo Pranciškaus žodžiais: „Viešpats tesuteikia jums savo ramybę!“

Tibor Kauser OFS

Generalinis ministras