2020 m. lapkričio 14 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo per 50 regioninių ir vietinių brolijų atstovų (ministrų, ugdymo magistrų ir dvasinių asistentų).

Viešpaties Angelo malda ir Valandų liturgijos dienine nacionalinio dvasinio asistento br. Andriaus Dobrovolsko OFM pradėtas išplėstinis posėdis buvo padalintas į tris sesijas. Pirmoje posėdžio dalyje nacionalinė ugdymo magistrė Teresa Jogilė Ramonaitė OFS pristatė Nacionalinę nuotolinio ugdymo programą OFS kandidatams ir naujokams. Šiemet pagrindinis dėmesys bus skiriamas nuotoliniu būdu vyksiančiam ugdymui pagal Nacionalinės ugdymo programos temas. Tikslinė šios ugdymo programos auditorija – OFS brolijų kandidatai ir naujokai, jų ugdymo magistrai bei dvasiniai asistentai. Kaip laisvieji klausytojai ugdymo programoje galės dalyvauti ir įžadus davę pasauliečiai pranciškonai.

Antroje posėdžio sesijoje buvo pristatytas nacionalinės brolijos 2020-2021 m. veiklos planas:

  • Iki 2020 m. lapkričio 29 d. tęsiasi tarptautinė lėšų rinkimo akcija paremti Beiruto OFS brolijai;
  • Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais, 17 val. nuotoliniu būdu (kai tik bus galimybė vėl šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje) vyksta Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai;
  • 2020 m. lapkričio – 2021 m. gegužės mėn. nuotoliniu būdu vyks Nacionalinė nuotolinio ugdymo programa OFS kandidatams ir naujokams;
  • 2021 m. vasario 20 d. nuotoliniu būdu vyks IX Nacionalinis ugdymo seminaras (skirtas popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“ studijai);
  • 2021 m. gegužės 28-30 d. arba birželio 4-6 d. numatoma X Nacionalinė kapitula ir VII Nacionalinė rinkimų kapitula.

Nežinant Covid-19 pandemijos situacijos, 2021 metais neplanuojami broliški ir pastoraciniai vizitai, rekolekcijos visų brolijų OFS naujokams, kandidatams ir besidomintiems pranciškoniškuoju dvasingumu, ugdymo seminaras dvasiniams asistentams, OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“.

Nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS išplėstiniame posėdyje pristatė nacionalinės brolijos darbo grupes, kurios dirba prie Regulos ir Generalinių Konstitucijų vertimo redakcijos bei socialinės akcijos „Well4Africa“. Nacionalinė sekretorė Nijolė Raudytė OFS posėdžio dalyviams pristatė kunigo pasauliečio pranciškono Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos asmenybę ir jo beatifikacijos proceso iniciavimo darbo grupę.

Trečioje posėdžio sesijoje buvo aptarti asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo klausimai. Išplėstinį posėdį vainikavo nacionalinio dvasinio asistento br. Piotro Strocen OFM Conv vedamas Švč. Mergelės Marijos septynių džiaugsmų rožinis, kurį papuošė Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos atvaizdas ir s. Emeritos FDCJ kurti rožinio slėpinių paveikslai.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija