2020 m. lapkričio 14 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos sesė Valentina Marija Jurkšaitienė OFS.

Sesė Valentina Marija Jurkšaitienė gimė 1941 m. lapkričio 27 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2015 m. birželio 28 dieną.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Valentinos Marijos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, būk gailestingas mūsų brangiai sesei Valei!

Ordino broliai ir seserys