Mūsų sesė pasaulietė pranciškonė Margarita Lizdenytė išleido giesmių kompaktinę plokštelę „Žinom širdį tokią, širdį maloningą“. „Mieli bičiuliai, šiandien džiugiai galiu pranešti, kad Dievas davė ir padėjo įrašyti liaudiškų giesmių albumą. Džiaugiuosi, kad įrašant giesmes pavyko iš tikrųjų melstis“, – sako sesė Margarita iš Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos.

Albumą sudaro devynios liaudiškos giesmės: „Oi gražus, gražus tolimasis dongus“, „Dieve, myliu Tave“, „Viešpatie, Karaliau“, „Džiūgaukit širdys“, „Žinom širdį tokią“ ir kitos. Albume skamba Margaritos Lizdenytės OFS vokalas. Atskiras melodijas išilginėmis fleitomis groja Audra Smilgė. Viršelio dizainas – Giedrės Gagilaitės, piešinys – Margaritos Lizdenytės OFS.

Norint įsigyti giesmių albumą „Žinom širdį tokią, širdį maloningą“, kreiptis asmeniškai į Margaritą Lizdenytę per Facebook „Messenger“ programėlę arba el.paštu: margarita_lizdenyte@yahoo.com.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija