Perskaitę Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos 2020 metais išleistą dokumentą „Aqua fons vitae“ („Vanduo – gyvybės šaltinis“), gegužės mėnesį parašėme kreipimąsi į šios dikasterijos prefektą kardinolą Peterį K. A. Turksoną, prašydami jo palaiminimo ir globos Pasauliečių pranciškonų ordino socialinei akcijai „Well4Africa“.

Jo Eminencija kardinolas Turksonas maloniai atsakė į mūsų kreipimąsi, savo laiške išreikšdamas padrąsinimą šiam gražiam pranciškoniškam įsipareigojimui ir padėką visiems „Well4Africa“ geradariams. Taip pat laiške išsakytas pasiūlymas, į „Well4Africa“ vandens projektus per vyskupus įtraukti vietos Bažnyčią.

Tai didelis žingsnis socialinei akcijai „Well4Africa“, atveriantis galimybes dar aktyviau bendradarbiauti su vietos bažnyčiomis visame Afrikos kontinente. Dėkojame Dievui!

Socialinės akcijos „Well4Africa“ informacija