2020 m. spalio 11 d., minint Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino dangiškąjį globėją šventąjį popiežių Joną XXIII, Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija šventė savo Rinkimų kapitulą. Rinkimų kapitulai pirmininkavo Vilniaus regiono ministrė Roma Rasachackienė OFS. Naująją tarybą palaimino parapijos klebonas kun. Aušvydas Belickas.

2020-2023 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministras Algimantas Andziulis OFS, viceministrė Jūratė Širkienė OFS, ugdymo magistras Dalius Skinulis OFS, sekretorė Dalė Barčienė OFS, ekonomas Danas Sapitavičius OFS ir broliška vadovė Veronika Kulikauskienė OFS. Delegatu į Regioninę kapitulą išrinktas Edvardas Macijauskas OFS, pakaitine delegate – Giedrė Sapitavičienė OFS.

Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, linkėdami gerojo popiežiaus šv. Jono XXIII globos kelyje į šventumą.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija