2020 m. spalio 6 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Definitoriumas paskyrė br. kun. Andrių Dobrovolską OFM Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniu dvasiniu asistentu.

Brolis kunigas Andrius Dobrovolskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1999-aisiais, o į kunigus buvo įšventintas 2001 metais. Šį rudenį buvo paskirtas Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijonu, prieš tai buvo Kryžių kalno vienuolyno vyresnysis. Brolis Andrius yra kilęs iš Vilniaus, laisvalaikiu domisi sveika gyvensena, bėgioja, dalyvauja maratono varžybose.

Nuo 2001 m. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniais dvasiniais asistentais yra tarnavę Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos broliai Paulius Vaineikis, Linas Vodopjanovas, Paulius Saulius Bytautas ir Antanas Kęstutis Blužas.

Nuo 2017 m. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui dvasinę asistenciją kolegialiai teikia dvi Pirmojo Ordino šakos – OFM ir OFM Conv. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinei tarybai priklauso Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos ministro paskirtas nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Piotr Strocen OFM Conv.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija