2020 m. spalio 3 d., minint šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzitą, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijoje vyko amžinųjų įžadų šventė.

Pabaigę pradinio ugdymo laikotarpį, amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Vita Saudargienė OFS, Arvydas Bružas OFS, Rima Lamsodienė OFS ir Arvydas Beržanskis OFS. Šventąsias Mišias aukojo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas ir Telšių regiono OFS brolijos dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM, įžadus priėmė vietinės brolijos ministrė Regina Gagilienė OFS.

Nuoširdžiai sveikiname amžinuosius įžadus davusius brolius ir seses, linkėdami šv. Pranciškaus pavyzdžiu likti ištikimais Bažnyčiai ir Evangelijai.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos