2020 m. rugsėjo 29 dieną Pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras Tibor Kauser OFS oficialiu raštu patvirtino naujas pareigybes Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinėje taryboje: nacionaline ugdymo magistre patvirtinta Jogilė Teresa Ramonaitė OFS, Tarptautinės OFS tarybos nare – Virginija Mickutė OFS.

Rugpjūčio 18 dieną Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba priėmė sesės Monikos Midverytės OFS atsistatydinimo dėl asmeninių priežasčių prašymą ir atleido ją iš nacionalinės ugdymo magistrės bei CIOFS narės pareigų. Vadovaujantis OFS Generalinių Konstitucijų 81 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio statuto 13 straipsnio 3 dalimi bei 60 straipsniu, buvo atliktos tolimesnės procedūros. Likus laisvoms CIOFS nario pareigoms, kaip pakaitinė CIOFS narė jas perėmė Virginija Mickutė OFS. Rugpjūčio 25 dieną iš  regioninių tarybų pateiktų keturių kandidatūrų Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaline ugdymo magistre absoliučia balsų dauguma buvo išrinkta Jogilė Teresa Ramonaitė OFS, kuri šias pareigas priėmė likusiam Nacionalinės tarybos kadencijos laikui.

Jogilė Teresa Ramonaitė OFS yra baigusi lietuvių-italų filologijos bakalaurą, vertimo magistro studijas ir doktorantūrą iš psicholingvistikos. Šiuo metu dirba mokslo darbuotoja, dėstytoja Vilniaus universitete ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Augina ilgaplaukį vokiečių aviganį Zulu. Sesė Jogilė Teresa amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2018 metais Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino brolijoje, kurioje turi vietinės ugdymo magistrės ir broliškos vadovės pareigas. Nuo 2018 metų Jogilė Teresa Ramonaitė OFS priklauso OFS Regulos ir Generalinių Konstitucijų vertimo redakcijos darbo grupei, aktyviai dalyvavo Lietuvoje rengiant III Europos OFS ir Jaupra kongresą.

Nuoširdžiai sveikiname sesę Jogilę Teresą, linkėdami ištikimos ir džiaugsmingos tarnystės!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija