2020 m. rugsėjo 26 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Skuodo Švč. Trejybės brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS. Kapituloje dalyvavo Telšių regiono tarybos narė Rita Budvytytė OFS, brolijos dvasinė asistentė s. Edita Gedmintaitė FPS ir penkios amžinųjų įžadų sesės.

2020-2023 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministrė Birutė Bružienė OFS, viceministrė Joana Petrauskienė OFS, ugdymo magistrė Stanislava Sandarienė OFS, sekretorė Danutė Skripkauskienė OFS, ekonomė Judita Galdikienė OFS.

Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, linkėdami Šventosios Dvasios vedimo. Šv. Pranciškau, melski už mus!

Telšių regiono tarybos informacija