2020 m. rugsėjo 20 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Plungės Šv. Jono Krikštytojo brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS. Kapituloje dalyvavo Telšių regiono tarybos narė Nijolė Raudytė OFS.

2020-2023 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministrė Dangirutė Morkytė OFS, viceministrė ir ugdymo magistrė Dalia Šimkutė OFS, sekretorė Ona Baltutienė OFS ir ekonomė Magdalena Bukauskienė OFS. Delegate į Regioninę kapitulą išrinkta Ona Baltutienė OFS, pakaitine delegate – Stasė Banzienė OFS.

Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, linkėdami Šventosios Dvasios vedimo broliškame gyvenime ir tarnystėse.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija