2020 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies brolijoje vyko kandidatų įvesdinimo apeigos. Savo kelionę Pasauliečių pranciškonų ordine pradėjo keturios kandidatės: Zita Daugėlienė, Birutė Pėčelienė, Reda Giedrė ir Daiva Mažonienė. Įvesdinimo apeigoms vadovavo brolijos ministras Arūnas Raudonius OFS ir ugdymo magistrė Birutė Montvydienė OFS.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies brolija kanoniškai buvo įsteigta 2005 metais, nors faktiškai veikė jau nuo 1996-ųjų. 2015 metais brolijos veikla buvo sustabdyta. Po kelerių metų į šią vietinę broliją perėjus amžinųjų įžadų nariams iš Kretingos ir Naujosios Akmenės brolijų, 2018 m. spalio 20 d. Mažeikų Švč. Jėzaus Širdies brolija buvo atkurta.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija