2020 m. rugsėjo 17 d., švenčiant šv. Pranciškaus stigmas, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijoje vyko Įvesdinimo šventė. Dvi sesės Jolanta Snitkė ir Gintė Ūdraitė pradėjo savo ugdymo kelionę Pasauliečių pranciškonų ordine.

Ketvirtadienį, įprastą Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos susirinkimų dieną, šv. Mišios buvo iškilmingesnės. Giedojo pranciškoniškojo jaunimo atstovas Viktoras Jermolovas. Apeigoms vadovavo brolijos dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM. Po šv. Mišių brolija sveikino seses, kartu skaitė Dievo žodį ir bendravo.

Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos informacija