2020 m. rugpjūčio 21-23 d. „Angelų svetainėje“ prie Kryžių kalno vyko III OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“, skirta pranciškoniškajam jaunimui, pasauliečiams pranciškonams, OFS ir Jaupra narių šeimoms.

Šių metų stovyklos tema: „Viešpatie, kas gali svečiuotis tavo Palapinėje?“ (Ps 15, 1). Pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniškąjį jaunimą stovykloje lydėjo mažesnieji broliai – br. kun. Andrius Dobrovolskas OFM (Kryžių kalno vienuolyno gvardijonas) ir br. Carlo Bertagnin OFM (Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinis dvasinis asistentas). Palapinių stovykloje dalyvavo trisdešimt brolių ir sesių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Kretingos, Palangos ir Jonavos miestų.

Bendros pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo stovyklos tikslas – pailsėti džiaugiantis kūrinija, šlovininant ir meldžiantis, dalijantis darbais ir brolyste. Pirmoji OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“ vyko 2018 metais Pakutuvėnuose (Plungės r.).

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija