2020 m. rugpjūčio 7 d. Vilniaus regiono pasauliečiai pranciškonai tradiciškai susitiko Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelyje. Kryžiaus kelio stotis vedė Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija. Kryžiaus kelyje dalyvavo apie 15 maldininkų, dalis brolių ir sesių liko melstis Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.

Prie Švč. M. Marijos Sopulingosios koplyčios susirinkę maldininkai trumpai priminė Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio istoriją ir tai, kad šis kelias pirmiausia yra apmąstymo malda. Tai paskatino kiekvienoje stotyje stabtelėti ir giliau apmąstyti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios įvykius.

Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelią pasauliečiai pranciškonai tradiciškai eina pirmaisiais mėnesių penktadieniais nuo gegužės iki spalio mėnesio. Pradžia – 15 val. nuo Švč. M. Marijos Sopulingosios koplyčios.

Vilniaus regiono tarybos informacija