2020 m. rugpjūčio 13 d. į Dangiškojo Tėvo namus po ilgos ligos iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolijos brolis Algimantas Idzelis OFS.

Brolis Algimantas Idzelis gimė 1941 m. rugsėjo 4 d., savo pašaukimo kelionę Pasauliečių pranciškonų ordine pradėjo 2012 m. rugpjūčio 8 d., pirmuosius įžadus davė 2015 m. spalio 4 d., o nuo 2016 m. spalio 30 d. buvo amžinųjų įžadų brolis, gyvenęs nuolankų pranciškonišką gyvenimą.

Brolis Algimantas palaidotas rugpjūčio 15-ąją, Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo dieną, senosiose Kretingos kapinėse. Nuoširdžiai užjaučiame visą broliją ir meldžiame, kad Viešpats per Dievo Motinos ir Serafiškojo Tėvo Pranciškaus užtarimą būtų gailestingas mūsų broliui Algeliui.

Ordino broliai ir seserys