2020 m. liepos 29 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministro delegatė Aldona Kerpytė OFS. Kapituloje dalyvavo Telšių regiono tarybos narė Rita Budvytytė OFS ir dešimt amžinųjų įžadų brolijos narių.

2020-2023 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministrė Ramutė Kniežienė OFS, viceministrė Liucija Gadeikytė OFS, ugdymo magistrė Aldona Elena Šeduikienė OFS, sekretorė Regina Kašinskienė OFS, ekonomė Elena Metrikienė OFS. Delegate į Regioninę kapitulą išrinkta Regina Kašinskienė OFS, pakaitine delegate – Aldona Elena Šeduikienė OFS.

Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, linkėdami labiau už viską trokšti Viešpaties artumos ir tarnystėje bei broliuose atrasti Dievo meilę. Šv. Pranciškau, melski už mus!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Fotografijos Ritos Budvytytės OFS