2020 m. balandžio 21 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo brolijos sesė Ona Eugenija Baziukienė OFS.

Sesė Ona Eugenija Baziukienė gimė 1932 m. gegužės 6 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2009 metais. Sesė Ona Eugenija iškentėjo tremtį, pastaruosius dešimt metų gydėsi Kaune, tačiau buvo šviesios atminties aktyvi Ordino sesė.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Onos Eugenijos artimuosius. Tekeliauja jos siela į Amžinybės sodus. Amžiną atilsį duok mūsų sesei Onai Eugenijai, Viešpatie…

Ordino broliai ir seserys