Balandžio 16-20 dienomis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba organizavo Gailestingumo savaitės akciją „Jūs duokite jiems valgyti“ (Mt 14, 16b), skirtą paremti kritinėje padėtyje dėl Covid-19 pandemijos atsidūrusius Ugandos pasauliečius pranciškonus. Gailestingumo savaitės akcijos metu iš viso buvo surinkta 2217 Eur suma.

Kadangi vykstant Gailestingumo savaitės akcijai sulaukėme pagalbos prašymų ir iš Malavio bei Zimbabvės nacionalinių  brolijų, o dosniai suaukota suma viršijo visus lūkesčius, visos surinktos lėšos padalintos po lygiai trijų OFS nacionalinių brolijų (Ugandos, Malavio ir Zimbabvės) narių paramai.

Ačiū visiems aukojusiems – Kretingos, Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino, Kauno Šv. Jurgio, Vilniaus Šv. Mikalojaus, Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės, Plungės, Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio, Lentvario, Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Telšių, Klaipėdos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės ir Klaipėdos Kristaus Karaliaus vietinėms brolijoms, taip pat Vilniaus ir Šiaulių-Panevėžio regioninėms brolijoms, Jaupra nariams bei pavieniams aukotojams.

Teatlygina Viešpats už jūsų širdies dosnumą!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija