Lietuvoje švenčiant Gailestingumo savaitę, norime jums pasiūlyti galimybę padaryti labai konkretų gailestingumo darbą – paaukoti kritinėje padėtyje dėl Covid-19 pandemijos atsidūrusiems Ugandos pasauliečiams pranciškonams.

Ugandos nacionalinės brolijos ministras Christopheris Ojambo OFS pranešė apie sudėtingą daugelio pasauliečių pranciškonų situaciją. Sunkiausia senoliams, ligoniams ir ypač miestų gyventojams, nes kaime žmonės dar gali pragyventi iš savo auginamų vištų ar daržovių. Jis pats gyvena šalies sostinėje Kampaloje, kur šiuo metu negaudamas jokių pajamų su žmona ir trimis dukromis maitinasi vien kukurūzų miltais. Labiausiai žmonėms trūksta maisto, muilo ir anglies kūrenimui. Daugelis Afrikos gyventojų neturi tinkamų sąlygų laikytis rankų higienos, nekalbant apie valstybės teikiamas socialines garantijas ar kitas priemones, kokios taikomos Europoje. Suprantame, kad ir daugiau Afrikos nacionalinių brolijų susiduria su panašiais iššūkiais, tačiau galime padėti nors tiems broliams ir sesėms, su kuriais turime kontaktą ir žinome poreikį. Nacionalinis ministras Christopheris prisiima atsakomybę pats išdalinti pagalbos produktus žmonėms, nes karantinas Ugandoje pratęstas dar mažiausiai 21 dienai.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba organizuoja Gailestingumo savaitės akciją ir kviečia jus iki balandžio 20 dienos šiam tikslui pervesti auką į nacionalinės brolijos sąskaitą (Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas; AB SEB banko sąsk. nr. LT28 7044 0600 0360 4017; mokėjimo paskirtis – Ugandai).

Suprantame, kad dėl karantino suvaržymų mūsų nacionalinės brolijos narių finansinė situacija taip pat tapo sudėtinga ir neužtikrinta, tačiau kreipiamės į tuos, kurių ši krizė taip stipriai nepalietė – į tuos, kurie gali ir nori prisidėti. Net ir kelių eurų auka kiekvienam iš mūsų gali tapti galimybe atsiliepti į Jėzaus žodžius savo mokiniams: Jūs duokite jiems valgyti“ (Mt 14, 16b). Taip pat labai prašome, kad vietiniai ministrai ir tarybos pirmiausia pasirūpintų savo brolijų nariais, ypač gyvenančiais po vieną ir esančiais rizikos grupėje, kad jie netrūktų būtinų produktų ir broliškos pagalbos.

Teatlygina Viešpats už jūsų širdies dosnumą!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Nacionalinė taryba