2020 m. kovo 24 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Šv. Jono Bosko brolijos sesė Anna Pranciška Čekuolienė OFS.

Sesė Anna Pranciška Čekuolienė gimė 1942 m. spalio 1 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1996 m. kovo 6 d. ir buvo ilgametė Vilniaus Šv. Jono Bosko brolijos ministrė.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Annos Pranciškos artimuosius – šeimą ir broliją.

Viešpatie, būk gailestingas mūsų brangiai sesei Annai Pranciškai!

Ordino broliai ir seserys