2020 m. kovo 14 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo brolija šventė savo Rinkimų kapitulą. Šv. Mišias katedroje aukojo šios brolijos narys kunigas Gediminas Jankūnas OFS. Rinkimų kapitulai pirmininkavo Šiaulių-Panevėžio regiono ministrė Gražina Stravinskaitė OFS.

2020-2023 m. kadencijai buvo išrinkta vietinės brolijos taryba: ministrė Zita Galubickienė OFS, viceministrė Adelė Peleckienė OFS, ugdymo magistrė ir sekretorė Genovaitė Skridlienė OFS, ekonomė Elena Daniūnienė OFS.

Naujoji taryba davė priesaiką, prisiimdama atsakomybę ir vadovavimo tarnystę bei prašydama Šventosios Dvasios pagalbos tarnaujant Bažnyčiai ir Pranciškoniškajai šeimai.

Šiaulių-Panevėžio regiono brolijos informacija