Roma, 2020 m. kovo 12 d.

Brangūs broliai ir seserys visame pasaulyje,

Viešpats tesuteikia jums savąją ramybę!

Gyvename nepaprastas dienas, savaites – laiką, kuriam reikalingi nepaprasti sprendimai ir nepaprasta laikysena. Kol kas nežinome, koks Dievo planas mums šioje grėsmingoje situacijoje. Bet esu tikras, kad Dievas mums ruošią didelę staigmeną.

Iš visų pasaulio kampelių girdime naujienas apie sparčiai plintančią koronaviruso epidemiją. Kai kuriose pasaulio vietose situacija yra išties liūdna ir kelianti susirūpinimą, tuo tarpu kitos vietos yra dar nepaliestos arba mažiau paveiktos.

Būdami pasauliečiai pranciškonai, gyvendami pasaulyje, turime ištikimai vykdyti savo pareigas skirtingomis gyvenimo aplinkybėmis (plg. OFS Regula, 10). Šiandien dar labiau reikia, kad paliktume patogius įpročius ir dėmesingai priimtume naujas aplinkybes. Solidarumas ir broliškas gyvenimas įgyja naują prasmę.

Visų pirma kviečiu jus prisijungti prie mano maldų už tuos, kuriuos palietė ši epidemija – ypač už Italijos, Kinijos, Pietų Korėjos žmones. Šiuo metu tai labiausiai kenčiančios šalys, tačiau situacija kasdien keičiasi, rimtai paveikdama ir kitus. Melskimės už tuos, kurie kenčia nuo šios ligos, už tuos, kurie rūpinasi sergančiais. Ir melskimės, kad visi turėtų išminties ir kantrybės tinkamai elgtis tiek fiziškai, tiek dvasiškai, kad galėtų pakelti šią naštą ir materialiai, ir psichiškai.

Gyvenimas pasaulyje kviečia mus būti dėmesingais tiems, kurie šioje situacijoje patiria didesnių sunkumų arba susiduria su didesne rizika. Mūsų brolijose yra daug vyresnių brolių ir seserų, kuriems reikia daugiau broliško rūpesčio ir dėmesio. Prašau jūsų atkreipti ypatingą dėmesį į tuos, kurie to reikalingi. Turime būti dar labiau disciplinuoti, nes kiekvienas nešame netgi didesnę asmeninę atsakomybę už savo brolius ir savo artimus. Esu tikras, kad Dievas duoda mums galimybę stiprinti brolišką gyvenimą, net jeigu asmeninių susitikimų kartais ir sumažėtų.

Oficialios valdžios taikomos priemonės skelbia, kad situacija kasdien darosi vis labiau kritinė. Kai kurios priemonės, kurių laikytis mus kviečia tiek pasaulietinė, tiek bažnytinė valdžia, gali mus nustebinti ar net šokiruoti. Vis dėlto turime tikėti, kad visa tai yra dėl bendrojo gėrio. O kadangi nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo (plg. Rom 13, 1), turime gerbti net ir tai, ką kartais nelengva suprasti. Dievas visada rūpinasi dvasine ir materialine mūsų gerove.

Atverkime savo širdis, kad išgirstume, ką leisdamas šiuos įvykius Viešpats nori mums pasakyti. Tegul Dievas padeda mums pažinti, kokia mūsų pareiga yra taip pat ir šiandien.

 

Jūsų ministras ir mažasis brolis,

Tibor Kauser OFS