Pax et bonum!

Su didžiu apmaudu skubame pranešti, kad Jaupra metinis susitikimas „Jūs žemės druska ir pasaulio šviesa“ yra atšaukiamas! Sprendimas priimtas reaguojant į š.m. kovo 11 dieną Pasaulinės Sveikatos Organizacijos paskelbtą koronaviruso pandemiją ir Valstybės rekomendacijas imtis saugos priemonių. Norime maksimaliai apsaugoti tiek dalyvius, tiek juos priimsiančias šeimas nuo galimos viruso grėsmės, todėl tikimės Jūsų supratingumo.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už skirtą laiką ir pasiruošimą dalyvauti Jaupra metiniame susitikime. Tikimės, kad ateityje, esant palankioms aplinkybėms, pavyks suorganizuoti šį renginį ir dar ne kartą susitiksime!

Dievo palaimos!

Karolina Sutkutė
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė