2020 m. kovo 7 dieną Mažesniųjų brolių konventualų Klaipėdos šv. Antano Paduviečio vienuolyne vyko Klaipėdos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo brolijų gavėnios susikaupimo diena. Mokymus vedė Telšių regiono dvasinis asistentas tėvas Jaroslaw Rekwardt OFM Conv. Susikaupimo diena prasidėjo Valandų liturgijos malda ir šv. Mišiomis, vėliau vyko mokymai, diskusijos grupelėse, bendrystė ir Kristaus Kančios kelio apmąstymas – Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Susikaupimo dienoje dalyvavo Klaipėdos šv. Maksimilijono Marijos Kolbės, Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko, Klaipėdos šv. Marijos Magdalietės ir Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolijų pasauliečiai pranciškonai bei prie Klaipėdos šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos besikuriančios Jaupra brolijos jaunimas.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija