Šiaulių-Panevėžio regiono brolijos taryba tęsia vietinių OFS brolijų lankymą su tikslu – pažinti, pamatyti ir suprasti, kuo gyvena naujojo regiono broliai ir sesės. Jau aplankytos trys – Biržų, Kupiškio ir Rokiškio – brolijos.

Sausio 25 dieną Regioninės tarybos atstovės – ministrė Gražina Straviskaitė OFS, viceministrė Irena Dabkevičienė OFS, sekretorė Eglė Jažauskienė OFS ir ugdymo magistrė Zita Galubickienė OFS, lankė Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų broliją. Po šv. Mišių, kurias aukojo klebonas Mindaugas Kučinskas, parapijos namuose buvo aptarti įvairūs klausimai ir ateities planai. Regioninė ministrė Gražina Stravinskaitė OFS atsakė į visus sesių klausimus ir pasidalijo savo asmeniniu liudijimu. Vasario 14 dieną Šiaulių-Panevėžio regiono taryba aplankė Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato broliją. Eucharistijai vadovavo kun. Gediminas Jankūnas OFS ir Rokiškio dekanas bei vietinės brolijos dvasinis asistentas kun. Eimantas Novikas. Po šv. Mišių pasauliečiai pranciškonai meldėsi Septynių džiaugsmų pranciškoniškąjį rožinį ir tęsė bendrystę parapijos namuose.

Šiemet numatyta aplankyti ir likusias vietines brolijas. 2019 metais įsteigtam Šiaulių-Panevėžio regionui priklauso šešios vietinės brolijos – Šiaulių Kryžių kalno, Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo  Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo, Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų, Biržų Šv. Jono Krikštytojo ir Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato brolijos.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija