2020 m. vasario 9 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Vilniaus regiono viceministras Tadas Ringys OFS.

2020-2023 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministrė Regina Karpovič OFS, viceministrė Irena Šabanovič OFS, ugdymo magistrė Anžela Lazarenko OFS, sekretorė Anna Maculevič OFS ir ekonomė Ona Juršaitė OFS. Delegatais į Regioninę kapitulą išrinkti Ona Juršaitė OFS ir Ričardas Malč OFS, pakaitiniais delegatais – Anna Maculevič OFS ir Regina Stankevič OFS.

Per šv. Mišias, kurioms vadovavo brolijos dvasinis asistentas br. kun. Marek Adam Dettlaff OFM Conv, naujoji taryba davė iškilmingą priesaiką. Sveikiname broliją ir naująją tarybą, linkėdami Šventosios Dvasios vedimo!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija