2020 m. vasario 2 dieną, Katalikų Bažnyčiai švenčiant Kristaus Paaukojimo šventę (Grabnyčias) ir Pašvęstojo gyvenimo dieną, Šiaulių-Panevėžio regiono pasauliečiai pranciškonai susitiko Krekenavoje. Tai buvo pirmasis toks didelis brolių ir sesių susitikimas po to, kai 2019 m. rugsėjo mėn. Šiaulių ir Panevėžio regionai buvo sujungti į vieną regioninę broliją.

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje vykstant remonto darbams, šv. Mišios ir agapė vyko parapijos namuose. Eucharistijai vadovavo parapijos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas OFS. Susitikimą inicijavusi regiono ministrė Gražina Stravinskaitė OFS džiaugėsi, kad broliai ir sesės gali pažinti vieni kitus bei aptarti regioninės brolijos planus. Po nuoširdaus pasidalijimo nusprendėme, kad tokie susitikimai labai reikalingi brolystės palaikymui.

Šiaulių-Panevėžio regiono brolijos tarybos informacija