Visą adventą vyko OFS ir Jaupra solidarumo akcija, skirta paremti brolių kapucinų misijai San Tomėje ir Prinsipėje – skurdžioje salų valstybėje, įsikūrusioje Gvinėjos įlankoje prie Vakarų Afrikos krantų.

Už aukas „Betanijos namų“ statyboms San Tomės ir Prinsipės saloje nuoširdžiai dėkojame visai Vilniaus regioninei brolijai bei Kretingos, Plungės, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko, Telšių, Alytaus, Kuršėnų, Skuodo, Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės ir Kauno Šv. Jurgio brolijoms. OFS ir Jaupra advento solidarumo akcijos metu surinkta suma – 893 Eur. Viešpats teatlygina visiems!

„Brangūs broliai ir seserys, ačiū už jūsų dosnų pasidalijimą. Tegul Dievas ir Šventasis Tėvas Pranciškus laimina Lietuvos nacionalinę broliją“, – rašo akcijos organizatorius br. Fernando Ventura OFM Cap.

Toliau aukoti senelių namams ir stebėti šios labdaros akcijos eigą galite čia

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija