2020 m. sausio 4 d. nuo ankstaus ryto Kauno Šv. Jurgio konvento koplyčioje rinkosi pranciškonai pasauliečiai. Nors paprastai Kauno regiono brolijų susirinkimai vyksta trečiąjį mėnesio šeštadienį, tačiau sausį jie tradiciškai perkeliami į mėnesio pradžią, kad broliai ir sesės kartu paminėtų šv. Kalėdas ir Naujuosius Viešpaties metus.

Šiemet Pranciškoniškoji šeimyna turėjo ypatingą progą džiaugtis, nes sesės Ilona Sadauskienė, Margarita Kantaitė ir Paulina Nešukaitytė pradėjo Pradinio ugdymo laikotarpį Pasauliečių pranciškonų ordine. Apeigoms vadovavo Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos ministrė Odeta Aliukevičiūtė OFS, Eucharistiją šventė brolijos dvasinis asistentas br. Rolandas Taučius OFM.

Po šv. Mišių vyko suneštinė agapė, kurios metu broliai ir sesės skaitė brolijai atsiųstus kalėdinius sveikinimus, sveikino vieni kitus ir keitėsi dovanėlėmis, dalijosi įžvalgomis, patirtimis ir linkėjimais, giedojo ir dainavo.

Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos informacija