2019 m. gruodžio 14 d. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje vyko rekolekcijos, skirtos Telšių regiono vietinių brolijų ministrams. Rekolekcijoms, kurios vyko trečiojo Advento sekmadienio Gaudete išvakarėse, buvo pasirinkta tema: „Džiaukitės Viešpatyje visuomet. Ir vėl kartoju džiaukitės“ (Fil 4, 4). Rekolekcijose dalyvavo aštuoni vietiniai ministrai iš Skuodo, Plungės, Palangos, Kretingos ir trijų Klaipėdos brolijų.
Rekolekcijas vedė ir Eucharistijai vadovavo br. Benediktas Jurčys OFM, kuris tądien šventė 1986 m. Mosėdyje duotų amžinųjų įžadų dieną. Rekolekcijų metu buvo apdovanota Skuodo Švč. Trejybės brolija, laimėjusi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos organizuotą Ekologiškiausios OFS-Jaupra brolijos konkursą. 

Telšių regionui iš viso priklauso vienuolika vietinių brolijų. Tokios Telšių regiono tarybos organizuotos rekolekcijos vietinių brolijų ministrams vyko jau antrą kartą.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija