2019 m. gruodžio 7 d. Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos Rinkimų kapitula. Rinkimų kapitulai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, dalyvavo nacionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv bei abu regioniniai dvasiniai asistentai – br. Ramūnas Mizgiris OFM ir br. Jozef Makarczyk OFM Conv.

Kapitulos dalyviai dėkojo kadenciją baigusiai Regioninei tarybai, patvirtino dvi kadencijas iš eilės tarnavusio regioninio ministro Algimanto Andziulio OFS ir regioninės ekonomės Reginos Karpovič OFS ataskaitas, diskutavo dėl Vilniaus regiono brolijos trejų metų vizijos ir prioritetų.

Rinkimų kapituloje buvo išrinkta Vilniaus regiono brolijos taryba 2019-2022 m. kadencijai:
Regioninė ministrė – Roma Rasachackienė OFS (Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija),
Regioninis viceministras – Tadas Ringys OFS (Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija),
Regioninis ugdymo magistras – Algimantas Andziulis OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija),
Regioninis sekretorius – Dalius Skinulis OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija),
Regioninė ekonomė – Vitalija Samerdokienė OFS (Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolija).

Delegatais į Nacionalinę kapitulą išrinkti Algimantas Andziulis OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija), Tadas Ringys OFS (Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija), Edvardas Macijauskas OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija), Mindaugas Taškūnas OFS (Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija) ir Jogilė Teresa Ramonaitė OFS (Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija). Pakaitiniais delegatais išrinkti Ona Juršaitė OFS (Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija), Dalius Skinulis OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija), Modesta Liugaitė-Černiauskienė OFS (Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija), Petras Šidagis OFS (Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolija) ir Kristina Petrutytė OFS (Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija).

Naujoji Regioninė taryba priesaiką davė Eucharistijos šventimo, kuriam vadovavo nacionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv, metu. Sveikiname tarnystes priėmusius brolius ir seses, linkėdami atvirumo Šventajai Dvasiai ir Dievo Motinos globos.

Algimanto Andziulio OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija