2019 m. lapkričio 29 d., minint visus Serafiškojo Ordino šventuosius, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija šventė amžinųjų įžadų šventę. Pabaigę pradinio ugdymo laikotarpį, amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Alma Degimienė OFS, Artūras Lubys OFS, Kristina Staškauskienė OFS, Marija Emilija Žiubrienė OFS ir Aldona Budreckienė OFS. Šv. Mišių metu savo įžadus atnaujino Jolanta Klietkutė OFS ir kiti šventėje dalyvavę Kretingos brolijos nariai.

Eucharistijai vadovavo Kretingos brolijos narys kun. Antanas Mačius OFS, įžadus priėmė vietinės brolijos ministrė Regina Gagilienė OFS ir nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM. Į šventę pasveikinti brolių ir sesių atvyko Kretingos Jaupra brolija ir pasauliečiai pranciškonai iš Palangos bei Klaipėdos brolijų.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

E. Peleckaitės, M. Pelecko, J. Klietkutės ir Z. Bolzano nuotraukos