2019 m. spalio 20 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo brolijos Rinkimų kapitula, kuriai vadovavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS. Rinkimų kapituloje dalyvavo ir vietinės brolijos dvasinė asistentė s. Brigita Edita Gramauskaitė FPS.

2019-2022 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministrė Solida Bogušienė OFS, viceministrė Egidija Liucė Audickaitė OFS, ugdymo magistrė Angelė Šulcienė OFS, sekretorė Irena Vorevičienė OFS ir ekonomas Petras Vorevičius OFS. Delegate į Regioninę kapitulą išrinkta Gražina Undžienė OFS, pakaitine delegate – Egidija Liucė Audickaitė OFS.

Sveikiname naująją tarybą ir visą broliją, linkėdami nesibaigiančių Sekminių!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija