2019 m. spalio 15 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos Rinkimų kapitula, kuriai vadovavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS.

2019-2022 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministrė Nijolė Raudytė OFS, viceministrė Aldona Kerpytė OFS, ugdymo magistrė Dalia Kanclerytė OFS, sekretorius Vytautas Jakelis OFS ir ekonomė Genovaitė Žukauskienė OFS. Delegatu į Regioninę kapitulą išrinktas Vytautas Jakelis OFS, pakaitine delegate – Jūratė Jakelienė OFS.

Per šv. Mišias, kurioms vadovavo Telšių regiono dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM, naujoji taryba davė iškilmingą priesaiką. Sveikiname tarnystes priėmusius brolius ir seses, linkėdami kad džiaugsmingą „Taip“ ištarusi Dievo Motina visada juos globotų ir vestų!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija