2019 m. spalio 12 d. Kryžių kalno vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių-Panevėžio regiono Rinkimų kapitula. Į kapitulą susirinko visų šešių vietinių brolijų (Šiaulių, Kuršėnų, Panevėžio, Kupiškio, Biržų ir Rokiškio) delegatai. Rinkimų kapitulai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, dalyvavo nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM ir regioninis dvasinis asistentas br. Severin Armin Holocher OFM.

Rinkimų kapituloje buvo išrinkta Šiaulių-Panevėžio regiono taryba 2019-2022 m. kadencijai:
Regioninė ministrė – Gražina Stravinskaitė OFS (Šiaulių Kryžių kalno brolija),
Regioninė viceministrė – Irena Dabkevičienė OFS (Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija),
Regioninė ugdymo magistrė – Zita Galubickienė OFS (Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo brolija),
Regioninė sekretorė – Eglė Jažauskienė OFS (Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija),
Regioninė ekonomė – Gražina Kvedarienė OFS (Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija).

Delegatais į Nacionalinę kapitulą išrinkti Vidmantas Gerikas OFS (Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo brolija), Eglė Jažauskienė OFS (Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija) ir Vita Dūdienė OFS (Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato brolija). Pakaitiniais delegatais išrinkti Genovaitė Marcinkutė OFS (Šiaulių Kryžių kalno brolija), Stasys Skabeikis OFS (Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų brolija) ir Rima Mockienė OFS (Šiaulių Kryžių kalno brolija).

Naują Šiaulių-Panevėžio regiono broliją įsteigė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino IX Nacionalinė kapitula, kuri vyko  2019 m. rugsėjo 21 d. Kaune.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija