2019 m. rugsėjo 13-14 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino atstovai dalyvavo Čekijos brolijos piligrimystėje į Svaty Hostyn šventovę, minint šv. Agnietės iš Prahos kanonizavimo 30-metį. Nacionalinei brolijai šioje piligrimystėje atstovavo Kristina Petrutytė OFS iš Vilniaus regiono, Marijona Sinkevičienė OFS iš Kauno regiono, Janina Lebskienė OFS iš Vilkaviškio regiono, Vita Dūdienė OFS ir Rūta Žumbakienė OFS iš Panevėžio regiono. Sesės su džiaugsmu dalijasi savo liudijimais iš šios piligrimystės…

Atgaiva – tokia mintis kyla, galvojant apie šią kelionę. Bendrystėje su nuostabiomis ir džiaugsmingomis sesėmis kelionė visiškai neprailgo. Važiavome į Šventajį Hostyną – šventovę, stovinčią ant maždaug 700 metrų aukščio kalno ir liudijančią apie išmelstą stebuklingą Marijos apgynimą totorių antpuolio metu XIII amžiuje. Dabar tai gausiai piligrimų lankoma vieta, o Čekijos OFS brolijos tradicija kasmet aplankyti šią šventovę siekia daugiau nei 100 metų. Vos atvykusios, buvome apglėbtos nuoširdžiu Pranciškoniškosios šeimos rūpesčiu ir dėmesingumu net mažiausiuose dalykuose. Įspūdį paliko ir susimąstyti privertė susitikimas su apaštaliniu nuncijumi Charles Daniel Balvo, kuris, beje, 2002–2005 m. dirbo nuncijaus patarėju Lietuvoje. Jis labiausiai pabrėžė du pranciškoniškojo gyvenimo aspektus: Evangeliją ir tarnystę. Taip pat džiaugiuosi, kad Šventajame Hostyne likome dar vienai nakčiai – pasibaigus oficialiai programai, turėjome laiko tylai, asmeninei maldai, ramiam pasivaikščiojimui ir pasigrožėjimui gamta.

Kristina Petrutytė OFS (Vilnius)

Prisimenant šią nuostabią kelionę į Čekiją, mane labiausiai palietė brolių ir sesių nuoširdumas bei paprastas bendravimas. Labai patiko šv. Mišių metu skambiai giedanti visa Bažnyčia. Pirmą kartą teko dalyvauti Džiaugsmo stacijų kelyje. Buvau labai nustebusi, nes nežinojau apie šią gražią ir prasmingą maldą. Labai įsiminė, kaip dvasios tėvas Antonio mumis rūpinosi!

                                                                                              Marijona Sinkevičienė OFS (Kaunas)

Labai patiko kelionė ir visos Lenkijoje lankytos vietos, ypač šv. Faustinos namelis ir relikvijos. Prisilietus prie jų, buvo galima patirti Dievo gailestingumą visiems žmonėms. Labai širdį palietė aplankytas šv. Jono Pauliaus II muziejus, ypač Turino drobulės kopijos, kuriose atsispindi Jėzaus nukankinimo žaizdos. Nuvykus į Šv. Hostyną, sužavėjo nuoširdūs susitikimai su br. kun. Antonijumi ir pasauliečiais pranciškonais. Daugelis troško su mumis bendrauti rusų kalba, nors ją ir yra gerokai primiršę. Broliai ir sesės čekai buvo be galo vaišingi ir rodė didelį dėmesį mūsų mažai grupelei iš Lietuvos.

Rūta Žumbakienė OFS ir Vita Dūdienė OFS (Rokiškis)

Pakvietus Čekijos pasauliečiams pranciškonams, vykome į šv. Agnietės šventę Šv. Hostyno šventovėje. Ši piligriminė kelionė gilino mūsų tikėjimą ir tarpusavio bendrystę. Pakeliui į Čekiją, Krokuvoje aplankėme šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos maldos namus, muziejų, apžvalgos bokštą, o grįždamos šventėme Eucharistiją Čenstachovos šventovėje. Įsiminė pagrindinę iškilmių dieną Šv. Hostyno šventovėje šv. Mišias aukojęs apaštališkasis nuncijus Čekijai arkivyskupas Charles Daniel Balvo. Jis priminė pranciškonų ištakas bei jų misiją skelbti Evangeliją ir tarnauti kitiems. Po šv. Mišių vyko susitikimas su nuncijumi, kur buvome pakviestos ir mes. Arkivyskupas dalinosi įspūdžiais iš savo misijų Kenijoje ir Nairobyje, kur žmonės gyvena daug skurdžiau, tačiau moka viskuo džiaugsmingai dalintis su kitais. Nuncijus priminė šv. Pranciškaus, kuriam Jėzus prakalbo nuo kryžiaus, pamaldumą ir meilę paprastiems žmonėms. Akcentavo, kad Bažnyčia turi būti atstatyta iš vidaus, o pranciškonai turi džiaugsmingai mylėti kūriniją ir rūpintis jos išsaugojimu. Vėliau ėjome Šviesos kelią per vingiuotas Šv. Hostyno kalvas, meldėme pasauliui taikos, o pranciškonų brolijoms – atsivertimo malonės. Vakare vyko brolystės vakaras, kurio metu susipažinome, dainavome, susidraugavome.

Janina Lebskienė OFS (Marijampolė)