Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijai Vatikane pakvietus švęsti Kūrinijos mėnesį, nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 4 d. meldžiantis už kūriniją ir įvairiomis aplinkosauginėmis iniciatyvomis praktiškai įgyvendinant popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato si“, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba paskelbė ekologiškiausios OFS-Jaupra brolijos konkursą. Spalio 4 dieną, per šv. Pranciškaus šventę, interneto puslapyje www.ofs.lt bus paskelbta ekologiškiausia 2019 metų brolija, kurią Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba apdovanos specialiais prizais. 

Pristatome visą rugsėjo mėnesį vietinių OFS ir Jaupra brolijų vykdytas aplinkosaugines iniciatyvas (brolijos pristatomos pagal abėcėlę) ir kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią!

Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija

Biržų brolijos sesės vykdė šias ekologines iniciatyvas: augino gėles, daržoves, važinėjo dviračiais ir dalino ekologiškus maišelius.

Iniciatyva, kuri neteikiama konkurso vertinimui (nes buvo vykdyta ne šiemet), tačiau kurios neįmanoma nepaminėti!
Tarp Biržų turizmo informacijos centro pristatomų lankytinų vietų – gamtos objektų yra mūsų sesės pasaulietės pranciškonės Aldonos Jaronytės sodyba. Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijai priklausanti 91-erių metų sesė Aldona amžinuosius įžadus davė 1993 metais.
Už Aldonos sklypo ribų buvo nenaudinga žemė – lieknas, kurią ji sumanė pertvarkyti ir paversti kultūringa poilsio vieta. Senolė pati kastuvu iškasė kelis baseinus, kurie prisipildė skaidraus vandens, o duobės kraštus sutvirtino išrautais karklais. Tvenkiniuose žydi įvairiaspalvės vandens lelijos, atsirado į upelius panašių mažų griovelių, buvo padaryti tilteliai. Sodyboje gausu įvairių gėlių ir dekoratyvinių krūmų. A. Jaronytės sodybos adresas: Likėnų g. 17, Pabiržės miestelis.

Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolija ir Kauno Jaupra brolija

Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolija kartu su Kauno pranciškoniškuoju jaunimu seniai nėra abejingi ekologinėms problemoms ir jų sprendimams, todėl suvienijo savo jėgas ir šiam konkursui. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį vykstantis ugdymo užsiėmimas buvo paskirtas dvasinei ekologijai. Paskaitą ir pratybas, kuriose dalyvavo ne tik OFS ir Jaupra brolijų nariai, vedė ugdymo magistrė dr. Bronė Gudaitytė OFS. Pirmąjį spalio ketvirtadienį vyks pasidalijimas, kaip šią teoriją sekėsi įgyvendinti praktikoje.

Kita abiejų brolijų įgyvendinta aplinkosauginė iniciatyva – atliekų rūšiavimas. Pastebėję, kad tiek vienuolynas, tiek svečių namai, tiek prie bažnyčios besirenkančios bendruomenės savo atliekas meta į vieną bendrų komunalinių atliekų konteinerį, OFS ir Jaupra nariai su vienuolyno gvardijonu br. Sauliumi Pauliumi Bytautu OFM suderino dėl rūšiavimo konteinerių pastatymo bažnyčios kieme ir vidaus rūšiavimo dėžučių. Gavę leidimą, kreipėsi į VšĮ „Žaliasis taškas“ ir užsakė 5 komplektus vidaus rūšiavimo dėžučių plastikui, stiklui ir popieriui. Po dviejų savaičių vidaus rūšiavimo dėžutės buvo pastatytos svečių namuose (2 komplektai), vienuolyne (1 komplektas), bendruomenių susirinkimų vietoje (1 komplektas) ir prie konferencijų salės (1 komplektas). Deja, iš „Kauno švaros“ administracijos atėjo neigiamas atsakymas dėl papildomų rūšiavimo konteinerių pastatymo prie Šv. Jurgio konvento, bet nurodyti artimiausi pusiau požeminiai kolektyvinio naudojimo konteineriai. Gavus šias nuorodas, kur galima nešti surūšiuotas atliekas, OFS ir Jaupra nariai pasižadėjo vieni kitiems nuolat peržiūrėti rūšiavimo dėžutes ir išnešti susidariusias atliekas.

Dar viena iniciatyva – tai oficialus brolijos raštas Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Miesto tvarkymo skyriams su pasiūlymu prisidėti prie medelių sodinimo ir miesto apželdinimo plano. Brolija nori neapsiriboti vien Pranciškoniškąja šeima, bet į ekologines veiklas įtraukti kuo daugiau visuomenės atstovų. Raštas buvo išsiųstas rugsėjo 11 dieną, kol kas vis dar laukiama atsakymo.

Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolija

Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolija kartu su onkologiniais ligoniais siuvo daugkartinio naudojimo pirkinių krepšelius. Jie buvo dalijami Šv. Pranciškaus onkologijos centro lankytojams sergantiesiems vėžio liga. Kartu su onkologiniais ligoniais brolija jungėsi į rožinio maldą su „Laudato si“ apmąstymų tekstais. Pradėti darbai tęsiami ir pasibaigus rugsėjo mėnesiui.

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo brolija

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo brolija kartu su Marijampolės P. Kriaučiūno viešąja biblioteka organizavo pradinukų, moksleivių ir suaugusiųjų meninės kūrybos ir eilėraščio konkursą „Saulės giesmė“, skirtą gamtos išsaugojimui ir šv. Pranciškaus asmenybei atskleisti. Konkurso tikslai: ugdyti pagarbos, atjautos, meilės žmogui ir gamtai jausmus, skatinti meninę saviraišką, domėtis istorine, kultūrine ir pažintine vietovės aplinka, jos tausojimu ir išsaugojimu.

Baigiamasis konkurso renginys vyko rugsėjo 27 dieną Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Konkursinius eilėraščius atsiuntė net 28 kūrėjai. Į konkursą įsitraukė įvairių socialinių sluoksnių atstovai: Suvalkijos socialinės globos namų gyventojai, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos mokiniai, literatų klubo „Sietynas“ nariai ir pavieniai autoriai. Eilėraščiai atkeliavo iš įvairių miestų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Marijampolės ir net Suvalkų. Renginio metu buvo skaitomos rožinio džiaugsmo slėpinių meditacijos pagal encikliką „Laudato si“, skambėjo muzikinės improvizacijos. Konkursiniai kūriniai bus eksponuojami bibliotekos fojė visą spalio mėnesį.

Skuodo Švč. Trejybės brolija

Skuodo Švč. Trejybės brolijos sesės vedė praktinę ekologijos pamokėlę moksleiviams ateitininkams. Rugsėjo 20 dieną Skuodo parapijos namuose vyko susitikimas, kurio metu pasaulietės pranciškonės jaunimui pravedė aplinkosauginę pamokėlę. Apie šv. Pranciškų Asyžietį kaip gamtos mylėtoją papasakojo Joana Petrauskienė OFS. Savo patirtimi, kaip saugoti gamtą ir aplinką, dalijosi Judita Galdikienė OFS. Apie konkrečias galimybes, kaip sumažinti taršą ir vartojimą, kalbėjo brolijos ministrė Birutė Bružienė OFS. Moterys atsinešė žurnalų, kartono, senų siūlų ir kartu su jaunimu iš šių atliekų pasigamino Advento kalendorių, kurį ateitininkai pasikabins savo būstinėje. Jaunimas sukūrė trumpą filmuką, kaip supranta gamtos saugojimą ir pakvietė atlikti iššūkį. Susitikimo pabaigoje visi vaišinosi arbata, pasauliečių pranciškonių paruoštomis vaišėmis ir karštai diskutavo apie aplinkosaugą.

Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino brolija

Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino brolija Kūrinijos mėnesį minėjo dviem būdais – surengė savo iniciatyvą ir prisijungė prie pasaulinio judėjimo už klimatą renginių Vilniuje.

Rugsėjo 27 dieną brolijos nariai dalyvavo jaunimo judėjimo „Fridays for future Vilnius“ organizuotose eitynėse už klimatą nuo Seimo iki Vinco Kudirkos aikštės ir liudijo, kad aplinkosaugos klausimu galima bendradarbiauti su įvairiomis visuomenės grupėmis, nes „kas ne prieš mus, tas už mus“.

Rugsėjo 29 dieną, po sekmadienio šv. Mišių, brolijos nariai pasakojo Bernardinų parapijiečiams apie būdus sumažinti plastiko taršą ir siūlė įsigyti savo siūtus daugkartinius maišelius vaisiams ir daržovėms. Jie taip pat skatino pasisiūti maišelius patiems arba įsigyti prekybos centruose.