2019 m. rugpjūčio 24-25 d. Pakutuvėnuose (Plungės r.) vyko rekolekcijos OFS brolijų kandidatams bei visiems besidomintiems pranciškonišku dvasingumu ir pašaukimu. Į rekolekcijas susirinko keliasdešimt dalyvių iš Vilniaus, Klaipėdos, Kretingos, Palangos, Jonavos ir Rokiškio brolijų.

Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Blužas OFM kandidatams vedė mokymus apie pranciškonišką dvasingumą ir pašaukimo atpažinimą. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS pristatė Pranciškoniškąją šeimą, Pasauliečių pranciškonų ordiną, jo struktūrą, pasauliečių pranciškonų pašaukimo ženklus bei pagrindines OFS kandidato charakteristikas. Savo pašaukimo liudijimais su kandidatais dalijosi Kristina Petrutytė OFS ir Jolanta Klietkutė OFS.

Rekolekcijų dalyviai susipažino su Valandų liturgija, Švč. M. Marijos septynių džiaugsmų rožinu, kartu šventė Eucharistiją. Brolystės vakaro metu komandos varžėsi pranciškoniškoje viktorinoje „Pažink šv. Pranciškų“.

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija