2019 m. rugpjūčio 17 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos Rinkimų kapitula, kuriai vadovavo Vilniaus regiono ministras Algimantas Andziulis OFS.

2019-2022 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministras Petras Dovydas Šidagis OFS, viceministras Eduardas Bieliauskas OFS, ugdymo magistrė Vitalija Samerdokienė OFS, sekretorė Angelė Lazauskienė OFS, ekonomė Evarista Elena Gaigalienė OFS. Delegatais į Regioninę kapitulą išrinktos Viktorija Daniliauskaitė OFS ir Vitalija Samerdokienė OFS.

Išrinktus tarybos narius ir delegatus palaimino brolijos dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM. Sveikiname visą broliją ir naujai išrinktą tarybą bei linkime gausių Dievo malonių, užtariant šventajam Pranciškui!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Vilniaus regiono tarybos informacija