2019 m. rugpjūčio 17 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos Rinkimų kapitula. Regioninei rinkimų kapitulai pirmininkavo nacionalinės ministrės Virginijos Mickutės OFS deleguota nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė OFS. Kapituloje dalyvavo Nacionalinių dvasinių asistentų konferencijos deleguotas dvasinis asistentas br. Severin Armin Holocher OFM, Kauno regiono ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos dvasinis asistentas br. Rolandas Taučius OFM bei Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo brolijos dvasinė asistentė s. Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ.

Rinkimų kapitulos metu buvo išrinkta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono taryba 2019-2022 metų kadencijai:

ministrė Marijona Sinkevičienė OFS, viceministrė Odeta Aliukevičiūtė OFS, ugdymo magistrė Vilija Karaliūnaitė OFS, sekretorė Vida Faustina Idikaitė OFS, ekonomė Alma Kryžanauskienė OFS.

Delegatais į Nacionalinę kapitulą išrinkti Rasa Ambrulevičienė OFS ir Algirdas Sveikata OFS. Nuoširdžiai sveikiname tarnystes priėmusius brolius ir seseris, linkėdami gausių Šventosios Dvasios dovanų!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Kauno regiono tarybos informacija