Dievas turi žinią. Dievas turėjo žinią Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kaip turėjo žinią ir šventajam Pranciškui. Jis turi žinią kiekvienam iš mūsų – žinią, kuri niekada nėra bendra, bet visada labai asmeniška. Švenčiant Porciunkulės atlaidus, kviečiu kiekvieną ištyrinti savo širdį ir įžengti į komuniją su Dievu, kad galėtume išgirsti Jo asmeninę žinią. Kuo Dievas nori, kad būčiau, ir ką Dievas nori, kad padaryčiau? Tegul Švenčiausioji Angelų Marija mums padeda išgirsti šią žinią! Linkiu visiems palaimintos šventės!

Tibor Kauser OFS
Pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras