2019 m. liepos 15 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolijos Rinkimų kapitula. Vietinei rinkimų kapitulai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS, kapituloje dalyvavo regioninis dvasinis asistentas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM.

Rinkimų kapitulos metu buvo išrinkta vietinė taryba 2019-2022 metų kadencijai: ministrė Rasa Šeibokienė OFS, viceministrė Loreta Kovierienė OFS, ugdymo magistras ir ekonomas Narijus Čapas OFS, sekretorė Veronika Daukantienė OFS.

Nuoširdžiai sveikiname tarnystėms išrinktus brolius ir seses, linkėdami mylėti Evangeliją su šventojo Pranciškaus Asyžiečio aistra!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolijos informacija