2019 m. birželio 22-24 d. vyko OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“, į kurią susirinko per 20 brolių ir sesių iš Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus miestų. Pernai tokia stovykla vyko Pakutuvėnų kaime (Plungės r.), o šiemet pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas rinkosi į šalia Kryžių kalno įsikūrusią „Angelų svetainę“. Stovyklos tikslas buvo pailsėti džiaugiantis kūrinija, šlovininant ir meldžiantis, dalijantis darbais ir brolyste.

Stovyklos dalyviai liudijo, kad per dvi dienas patirtų išgyvenimų ir patirčių gausa leido pasijusti lyg po gerų atostogų. Naujos pažintys ir buvimo tarp brolių jausmas, Kryžiaus kelias po Kryžių kalną, asmeniniai pokalbiai ir išpažintys, tėvo Severino Holocher OFM mokymas apie šv. Pranciškų, Jaupra narės Gabrielės Repšytės pravestas maldos ratas, „Angelų svetainės“ šeimininkės Gražinos Stravinskaitės OFS džiaugsmas ir dosnumas, pranciškoniškojo jaunimo paslaugumas, išradingumas ir šlovinimo tarnystė… Joninių naktį pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas džiaugėsi maudynėmis tvenkinyje, pirtimi, didžiuliu laužu ir tautiniais šokiais. Dėkodami Viešpačiui už visus šiuos išgyvenimus ir patirtą poilsį, dauguma brolių ir sesių išreiškė viltį, kad Palapinių stovyklos taps metų metais besitęsiančia tradicija.

Stovyklos nuotraukų galerija

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija